• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Я - українець, громадянин, патріот

Патріотизм — це не любов до ідеї, а любов до Вітчизни
В. Распутін

Патріотизм (грєц. patris — батьківщина) — любов до Батьківщини, відданість їй і своєму народу. /Files/images/Патріот.jpg
Без любові до Батьківщини, готовності примножувати її багатства, оберігати честь і славу, а за необхідності — віддати життя за її свободу і незалежність, людина не може бути громадянином. Як синтетична якість, патріотизм охоплює емоційно-моральне, дієве ставлення до себе та інших людей, до рідної землі, своєї нації, матеріальних і духовних надбань суспільства. /Files/images/DSC_0154.JPG
Патріотичні почуття дітей шкільного віку засновуються на їх інтересі до найближчого оточення (сім'ї, батьківського дому, рідного міста, села), яке вони бачать щодня, вважають своїм, рідним, нерозривно пов'язаним з ними. Важливе значення для виховання патріотичних почуттів у дітей має приклад дорослих, оскільки вони значно раніше переймають певне емоційно-позитивне ставлення, ніж починають засвоювати знання.
Патріотизм як моральна якість має інтегральний зміст. З огляду на це в педагогічній роботі поєднано ознайомлення дітей з явищами суспільного життя, народознавство, засоби мистецтва, практична діяльність дітей (праця, спостереження, ігри, творча діяльність та ін.), національні, державні свята.
Національно-патріотична робота у Харківському ліцеї № 89 (згідно до Концепції національно-патріотичного виховання)
Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу підростаючого покоління ліцею, головною метою якого є виховання молодої людини - патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну гідність, знати і цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати обов’язки, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, бути конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, сем’янин, професіонал, носій української національної культури.
Головною домінантою національно-патріотичного виховання є формування у особистості ціннісного ставлення до навколишньої діяльності та самої себе, активної за формою та моральної за її змістом, життєвої позиції.
В ліцеї розроблений план сумісної роботи ХЛ №89 з воїнською частиною А 1451 164-ої радіотехнічної бригади ПВО.
Кiлькiсть переглядiв: 477